Kontakt

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

IČO: 005 65 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

tel.: +420 266 101 111
e-mail: info-leky.cz@bayer.com
webové stránky: https://www.bayer.com/en/cz/czech-republic-home

V případě využití některého z uvedených kontaktů (e-mail, telefon) beru na vědomí související informace o zpracování osobních údajů.