Imprint

Vydal
BAYER s.r.o.
Oddělení volně prodejných léčivých přípravků
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: 266 101 111 nebo 266 101 911

IČO: 005 65 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

©Copyright BAYER s.r.o.